Landskabsarkitektur i Fredericia.jpg

Landskabsarkitekter med øje for helheden

Landskabsarkitektens brede spektrum

Som landskabsarkitekt har naturens processer og en samfundsmæssig forståelse af landskabets betydning og de kunstneriske og æstetiske aspekter inden for arkitektur stort fokus. Vi planlægger og former byer og grønne anlæg ud fra hensyn til miljøet og bæredygtige principper og arbejder i lille og stor skala indenfor områderne landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning.

Landskabsarkitektur med mure.jpg

Landskabsarkitektens tilgang

Hos DesignHaver lægger vi vægt på at levere et professionelt arbejde af høj kvalitet med udgangspunkt i den aktuelle opgaves muligheder og den enkelte kundes behov. Vi lader gerne enkeltheden herske og tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og lader æstetik og funktionalitet gå hånd i hånd. Vi skaber attraktive uderum i enhver skala, og vores projekter afspejler en faglig kyndig tilgang til landskabet og naturen. Vi lader beliggenhedens særlige kvaliteter og opgavens forudsætninger være afsættet for udvikling af det kreative arbejde, hvilket afspejler sig i vores landskabsarkitektoniske løsninger. Vores uderum skal være behagelige at opholde sig i og skal have stor brugsværdi og anvendelighed. Vi skaber nytænkende løsninger, som har et klart arkitektonisk, fremtidssikret og æstetiskdesign, og som er teknisk holdbare. 

Landskabsarkitektens opgavetyper
Vi designer og udvikler et bredt spektrum af landskabsarkitektfaglige arbejder. 

Overordnet set fordeler opgavetyperne sig indenfor: 

  • Boligbebyggelser
  • Kirkelige anlæg
  • Institutioner
  • Erhverv og tekniske anlæg
  • Lokalplaner / Udstykninger
  • Have- og parkanlæg
  • Sport-, leg og idræt
  • Byrum

Landskabarkitektens tilgang til beplantning
Vi har en stor viden indenfor beplantning og prioriterer det rette plantevalg nøje, idet vi altid fokuserer på, at den efterfølgende pleje og vedligeholdelse bliver så simpel som mulig. Vores mål er at at anlæggets beplantning udvikler sig i den ønskede retning, får en lang levetid, og at beplantningen er tiltænkt alle årets fire skiftende årstider.

Materialevalg og -forbrug i byggeri og anlæg
Materialevalg og -forbrug spiller en vigtig rolle for den efterfølgende vedligeholdelse og drift. Hos DesignHaver arbejder vi ud fra en helhedsvurdering og prioritering af alle væsentlige aspekter indenfor materialevalg, så projektet fremtidssikres og der tages stilling til, hvordan både holdbarhed og miljøforbedringer kan opnås i projektet.

Få tegnet en målfast og unik haveplan for kun 25.550,-

Se et par af vores prestigehaver i BO BEDRE

Så langt kan du komme sammen med os

Dyk ned i reportagerne
bo-bedre-magasin_2022.jpg
Menu